Kontakt

Miejski Klub Sportowy „Victoria” w Parczewie

21-200 Parczew Al. Jana Pawła II 1

mail: mksvictoria.parczew@wp.pl

www.victoriaparczew.pl

konto: Bank Spółdzielczy w Parczewie nr 47 8042 0006 0002 2187 2000 0010